ข้อกำหนดในการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการ

เราให้บริการด้านข้อมูลด้วยความเชียวชาญ หากข้อมูลใดมีความผิดพลาดท่านสามารถติดต่อทีมงานได้โดยตรง admin@movieinblock.com ทางเว็บไซต์ไม่มีบริการเก็บไฟล์ของภาพยนตร์เต็มเรื่องและไม่มีการลิงค์ไปยังไฟล์ดังกล่าว

การรับผิดชอบ

ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบกับการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิงแต่อย่างไร เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏภายในเว็บไซต์เป็นการรวบรวมแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ผ่านการคัดกรองจากทีมงานแล้วเท่านั้น แต่ไม่สามารถยืนยันความถูกต้องที่สมบรูณ์ได้

เกี่ยวกับข้อกำหนดนี้

เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการให้บริการทันทีเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมาย และความถูกต้องในปัจจุบันโดยไม่ต้องบอกให้ผู้ใช้ทราบล้วงหน้า